Matični broj: 07437064, PIB: 100027580
Osnovana: 1990. (preregistrovana u preduzeće/privredno društvo)
Osnovna delatnost: 30020 (proizvodnja računskih i računarskih mašina)

Sedište: Bulevar Milutina Milankovića 9G, 11070 Beograd, PAK 191602

Potvrdu da je Jugodata PDV obveznik možete preuzeti ovde:
Tekući račun: Banca Intesa Beograd: 160-7946-03

Adresa za slanje računa i knjigovodstvenih dopisa:
„Portfolio“ (za Jugodatu), Karnedžijeva 7, 11000 Beograd, PAK 135805

Samo za zakup reklamnog prostora:
Ogranak „IHI media“, Beograd (pravni naslednik “IHI” doo, Beograd).
Osnovna delatnost ogranka: 7311 (delatnost reklamnih agencija).
Sedište ogranka: Bulevar Milutina Milankovića 9G, 11070 Beograd